top of page
gtrgt.png
fefe.png
neden-ozsever.png
arch.png
indir.png
36-512.png

Projenin Amacı

Belemedik, ön plana çıkan doğal değerlerinin yanı sıra tarihte belli bir dönemin izlerini taşıyan yapı kalıntılarını barındırması ile de önemli bir kültürel değere sahiptir. Günümüze kadar alandaki çalışmalarda turizm kurgusu doğa üzerinden geliştirilmiş ve burada uygulanan politikalarda alandaki yapı kalıntıları kapsamlı bir değerlendirilmeye alınmamıştır. Yapılmakta olan bu proje alandaki kültür varlıklarına odaklanarak, bunların bölgedeki turizm kurgusuna entegre olamasını sağlamayı hedeflemektedir. Pozantı Belediyesi tarafından; 1900’lü yılların önemli olaylarına tanıklık eden bu yapı kalıntılarının dönem özelliklerini gösteren yapım teknikleri, yaşanmışlık değeri ve yeniden kullanma potansiyelleri göz önünde bulundurularak bölgedeki mevcut yürüyüş rotalarına nasıl eklemleneceği üzerine çalışılmakta, alanın ziyaretçilere sunumuna yönelik dijital ortamda ve sahada faaliyetler yürütülmektedir.

Hedefler & Çalışmalar

Proje kapsamında hazırlanan bir eylem planı üzerinden etap etap ilerlenerek alandaki kültürel değerlerin korunması ve ziyaretçi yönetimi'ne yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Eylem planda; Doğal değerler (koruma-planlama-kullanma), Kültürel değerler (koruma-planlama-kullanma), turizm-tanıtım-ziyaretçi yönetimi, yönetim-yetki-yasal çerçeve, erişilebilirlik ve ulaşım temaları altında belirlenen hedeflere odaklanılmıştır. 

Untitled-2.jpg

2018-2019

Bu bağlamda ilk aşamada sahada gerçekleştirilen fizibilite çalışmaları ve rota analizlerinin yapılmasının ardından 'turizm-tanıtım-ziyaretçi yönetimi' temasına odaklanılarak bu tema çerçevesinde; bilgilendirme üniteleri ve yönlendirme tabelalarının hazırlanması, kültür rotalarının belirlenerek ziyaretçilerin bu rotalardaki yapıları etkin bir şekilde gezebilmeleri için rotaların oluşturulması, oluşturulan bu rotaların dijital ve basılı olarak farklı dil seçenekleri ile sunulması hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra ziyaretçilerin alandaki temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik; dinlenme, yeme-içme, wc, çeşme, kamp alanı, pişirme üniteleri vb. alt yapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

IMG_3455.JPG
IMG_6542.JPG
IMG_3431.JPG

2020-2021

Projenin ikinci etabında 'turizm-tanıtım-ziyaretçi yönetimi' teması ile birlikte 'kültürel değerler(koruma-planlama-kullanma)' temasına da odaklanılarak, alandaki yapı kalıntılarının kullanıcı ihtiyaçları ve turizm kurgusuna göre restorasyon çalışmaları ile yeniden işlevlendirilerek kullanılması önerilmektedir. 
    Yeniden işlevlendirilecek yapıların seçim kriterlerini; yapının hasar durumu, özgün plan şemasının korunması ve yeniden işlevlendirilmeye uygun hacimlere sahip olması, rota üzerinde kolay ulaşılabilir bir noktada bulunması gibi etkenler belirleyecektir. Buna bağlı olarak projenin ikinci etabında meydan etrafında bulunan üç büyük yapı kalıntısından eskiden atölye ve yemekhane binası olarak kullanılan yapının yeniden işlevlendirilmesi ile başlanılması hedeflenmektedir. Bu yapı mekansal organizasyonu dikkate alındığında 'Kilikya'nın Demiryolu Mirası' temalı bir müze ve ziyaretçi merkezi olarak  değerlendirilmesi planlanmaktadır.

dkfsmfakd.jpg
bottom of page